Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trọng Lợi và mình lập ra website này với mục đích lưu trữ và chia sẻ các kiến thức về marketing mà mình đã đúc kết được qua năm tháng.