Accesstrade là gì? Các hình thức kiếm tiền với Accesstrade

Accesstrade là một công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo liên kết (affiliate marketing) cho các nhà quảng cáo và nhà phát triển website. Họ cung cấp một nền tảng cho các nhà quảng cáo để quảng bá sản phẩm của họ thông qua các website đối tác và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công. Các nhà phát triển website có thể tham gia vào hệ thống của Accesstrade để kiếm tiền bằng cách chia sẻ các liên kết quảng cáo trên trang web của họ. Accesstrade cung cấp cho các nhà phát triển website các sản phẩm đa dạng từ các lĩnh vực như thời trang, điện máy, dịch vụ du lịch và nhiều hơn nữa.

Ưu điểm của việc dùng Accesstrade

Tập hợp các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ đa dạng: Accesstrade cung cấp cho các nhà quảng cáo và nhà phát triển website một nền tảng để quảng bá và chia sẻ các sản phẩm và dịch vụ từ các lĩnh vực khác nhau.

Hiệu quả cao: Accesstrade cung cấp cho các nhà quảng cáo một cách tiếp cận tiêu cực cho việc quảng bá sản phẩm, giúp họ tìm được đối tượng khách hàng tiềm năng và tăng tỉ lệ chuyển đổi.

Hoa hồng cao: Accesstrade cung cấp cho các nhà phát triển website mức hoa hồng cao cho mỗi giao dịch thành công, giúp họ kiếm tiền từ việc chia sẻ các liên kết quảng cáo trên trang web của họ.

Dễ sử dụng: Accesstrade cung cấp cho các nhà quảng cáo và nhà phát triển website một giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng, giúp họ dễ dàng quản lý và theo dõi các chiến dịch quảng cáo và doanh số.

Hỗ trợ tốt: Accesstrade cung cấp hỗ trợ cho các nhà quảng cáo và nhà phát triển website bằng cách cung cấp cho họ các tài liệu hướng dẫn và hỗ

Các hình thức kiếm tiền với Accesstrade

Có nhiều cách để kiếm tiền với Accesstrade, bao gồm:

Liên kết quảng cáo: Là một trong những cách kiếm tiền chính với Accesstrade, bạn có thể chia sẻ các liên kết quảng cáo trên trang web của mình hoặc trên mạng xã hội và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ mã giảm giá: Bạn có thể chia sẻ các mã giảm giá của các nhà cung cấp sản phẩm trên trang web của mình hoặc trên mạng xã hội và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ đánh giá sản phẩm: Bạn có thể viết và chia sẻ các đánh giá sản phẩm trên trang web của mình hoặc trên mạng xã hội và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ video: Bạn có thể tạo và chia sẻ các video về sản phẩm hoặc dịch vụ trên các kênh truyền thông xã hội hoặc trên trang web của mình và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ banner quảng cáo: Bạn có thể chia sẻ các banner quảng cáo trên trang web của mình và nhận hoa hồng cho mỗi lần click vào banner đó.

Chia sẻ liên kết giới thiệu: Bạn có thể chia sẻ liên kết giới thiệu cho Accesstrade và nhận hoa hồng cho mỗi thành viên mà bạn giới thiệu tham gia vào hệ thống của Accesstrade.

Chia sẻ bài viết: Bạn có thể viết và chia sẻ các bài viết về sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web của mình hoặc trên các trang tin tức và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ sản phẩm trực tiếp: Bạn có thể chia sẻ sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho bạn bè hoặc khách hàng của mình và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ qua email marketing: Bạn có thể chia sẻ các liên kết quảng cáo hoặc mã giảm giá qua email cho danh sách email của mình và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ qua các kênh truyền thông xã hội: Bạn có thể chia sẻ các liên kết quảng cáo hoặc mã giảm giá qua các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, YouTube và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ qua Influencer Marketing: Bạn có thể giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của Accesstrade cho các Influencer trong lĩnh vực của bạn và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công từ Influencer đó.

Chia sẻ qua các sự kiện: Bạn có thể tham gia các sự kiện của Accesstrade và chia sẻ các sản phẩm hoặc dịch vụ trong sự kiện đó và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ qua các đại lý: Bạn có thể giới thiệu Accesstrade cho các đại lý quảng cáo hoặc các đại lý bán hàng và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công từ đại lý.

Chia sẻ qua các group: Bạn có thể chia sẻ sản phẩm hoặc dịch vụ của Accesstrade trong các group và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Chia sẻ qua các website review: Bạn có thể chia sẻ sản phẩm hoặc dịch vụ của Accesstrade trên các website review và nhận hoa hồng cho mỗi giao dịch thành công.

Tất cả các hình thức kiếm tiền trên đều yêu cầu bạn cần phải là thành viên của Accesstrade và đăng ký cho các chiến dịch quảng cáo của họ. Accesstrade sẽ cung cấp cho bạn các liên kết, mã giảm giá và thông tin sản phẩm cần thiết để bạn có thể tham gia vào các chiến dịch quảng cáo và kiếm tiền.