Điều khoản sử dụng

Dưới đây là những điều khoản sử dụng dịch vụ tại Nguyentrongloi.com nhằm bảo vệ bản quyền sở hữu nội dung của chúng tôi tránh việc sử dụng trái phép.

Chúng tôi lập trang web này nhằm mục đích phi thương mại chia sẻ các kiến thức tổng hợp về marketing online một cách khách quan. Tuy nhiên mọi nội dung trên website nguyentrongloi.com là thuộc sở hữu của đội ngũ của chúng tôi và được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, luật bảo vệ thông tin cá nhân và luật bảo vệ người dùng trẻ em.

Chống chỉ định việc sao chép nội dung và tấn công website nguyentrongloi.com dưới mọi hình thức. Website chúng  tôi không cho phép đăng ký tài khoản, mua bán vì thế không có chính sách hoàn trả tiền hay đổi trả

Chúng tôi thực hiện việc xử lý khiếu nại cập nhật và thay đổi điều khoản sử dụng trang web nếu có bất cứ thay đổi nào và sẽ có thông báo cho người sử dụng qua email hoặc thông qua mục thông báo của trang web.