Giới thiệu về bản thân

Tôi là Nguyễn Trọng Lợi (1985) là một blogger đam mê Digital Marketing và MMO.

Hiện tại đang trên con đường tìm về ý nghĩa cuộc sống và một trong những bước đi đó là chia sẻ các kiến thức và trải nghiệm của bản thân về: Digital Marketing, MMO…Giúp người xem có cái nhìn đa chiều hơn, hoặc áp dụng được phần nào đó vào con đường gia tăng lợi nhuận.