Cách cài đặt và cấu hình Sentora từ A đến Z

Để cài đặt Sentora, bạn cần một máy chủ VPS hoặc máy chủ cục bộ với hệ điều hành Linux (Ubuntu hoặc CentOS là lựa chọn tốt nhất). Sau đó, bạn cần thực hiện các bước sau: Tải về tập tin cài đặt từ trang web của Sentora: https://sentora.org/downloads/ Chạy lệnh cài đặt bằng cách …

Cách cài đặt và cấu hình Sentora từ A đến Z Read More »