Thẻ Meta Keywords là gì? Cách tạo và kiểm tra nó như thế nào?

Thẻ Meta Keywords làm gì?

Thẻ Meta Keywords là một thẻ HTML mà bạn có thể sử dụng để chỉ ra các từ khóa liên quan đến trang web của bạn. Nhưng thật sự, các công cụ tìm kiếm hiện nay không quan tâm đến thẻ này nữa. Các công cụ tìm kiếm thường sẽ tự động phân tích nội dung trang web để xác định các từ khóa liên quan, vì vậy sử dụng thẻ Meta Keywords không có nhiều ý nghĩa nữa.
Thẻ Meta Keywords có tác dụng gì trong Seo?

Thẻ meta keywords là một thẻ HTML mà bạn có thể thêm vào trong mã nguồn của trang web của bạn để chỉ ra từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm sử dụng để xếp hạng trang web của bạn. Tuy nhiên, các công cụ tìm kiếm không quan tâm đến thẻ meta keywords nhiều nữa vì nhiều trang web đã sử dụng nó để giả mạo từ khóa để cải thiện xếp hạng tìm kiếm của họ. Vì vậy, sử dụng thẻ meta keywords không cần thiết và không có tác dụng gì trong SEO.
Thẻ Meta Keywords là gì? Cách tạo và kiểm tra nó như thế nào?

Thẻ Meta Keywords là một thẻ HTML dùng để chỉ ra những từ khóa liên quan đến trang web. Nó được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để hiểu rõ hơn về nội dung trang web và để xếp hạng trong kết quả tìm kiếm.

Để tạo thẻ Meta Keywords, bạn cần thêm một thẻ “meta” vào đầu mã HTML của trang web của bạn với thuộc tính “name” được đặt là “keywords” và thuộc tính “content” chứa các từ khóa liên quan đến trang web. Ví dụ:

Copy code

Để kiểm tra thẻ Meta Keywords của một trang web, bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra SEO hoặc mở mã nguồn của trang web và tìm kiếm thẻ “meta” với thuộc tính “name” là “keywords”.
Cách tạo thẻ Meta Keywords chi tiết?

Để tạo thẻ Meta Keywords, bạn cần thêm một thẻ “meta” vào đầu trang HTML của bạn. Thẻ này sẽ chứa các từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm trong trang của bạn. Ví dụ như sau:

Copy codeTrong đó “từ khóa 1, từ khóa 2, từ khóa 3” là các từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm trong trang của bạn.

Lưu ý: Các công cụ tìm kiếm không còn quan tâm đến thẻ meta keywords như trước, vì vậy việc sử dụng nó không có nhiều ích.