Meta Title là gì? Tác dụng của Meta Title trong SEO là gì?

Meta Title là tiêu đề của trang web được hiển thị trong kết quả tìm kiếm và trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Nó là một trong những yếu tố quan trọng trong SEO, vì nó có thể ảnh hưởng đến việc khách hàng xem xét có đọc hay không trang web của bạn. Meta Title nên mô tả ngắn gọn và chính xác nội dung của trang web và có chứa từ khóa quan trọng để tăng khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Meta Title là gì?

Meta title là tiêu đề của trang web được hiển thị trong cửa sổ trình duyệt và được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để xác định chủ đề của trang. Nó thường được tìm thấy trong thẻ trong mã HTML của trang web.</p> <h2>Tác dụng của Meta Title trong SEO là gì?</h2> <p>Meta title là tiêu đề của trang web hiển thị trên các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm. Nó có tác dụng quan trọng trong SEO bởi vì nó giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung của trang web và cung cấp thông tin quan trọng cho người dùng trong khi tìm kiếm. Meta title cũng được sử dụng làm tiêu đề trong kết quả tìm kiếm.</p> <h2>Cách sử dụng Meta Title chuẩn Seo?</h2> <p>Meta title là tiêu đề của trang web được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Để sử dụng meta title chuẩn SEO, bạn nên: Sử dụng từ khóa chính trong tiêu đề Giới hạn kích thước của tiêu đề trong khoảng 6-7 ký tự Tạo tiêu đề mô tả chính xác nội dung trang web Sử dụng cú pháp từ khóa | tên trang web để tạo tiêu đề rõ ràng. Ví dụ: “Cách sử dụng Meta Title chuẩn Seo | Blog chia sẻ kinh nghiệm SEO”</p> <h2>Những lưu ý khi sử dụng Meta Title để đem lại hiệu quả cao nhất?</h2> <p>Sử dụng từ khóa chính trong tiêu đề. Giữ tiêu đề ngắn và đặc trưng. Đảm bảo rằng tiêu đề của bạn là đúng và chính xác với nội dung của trang web của bạn. Sử dụng cú pháp và cấu trúc tiêu đề hợp lý. Tạo một số thay đổi trong tiêu đề để tìm kiếm bắt mắt. Không sử dụng ký tự đặc biệt hoặc ký tự trắng thừa trong tiêu đề. Không sử dụng từ khóa giả hoặc từ khóa không liên quan đến trang web của bạn. Không sử dụng các từ khóa quá nhiều trong tiêu đề. Tạo một tiêu đề riêng cho mỗi trang web trong trang web của bạn. Chú ý đến việc tối ưu hóa tiêu đề cho các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.</p> <h2></h2> <h2></h2> <h2></h2> <h2></h2> <h2></h2> </div><!-- .entry-content .clear --> </div> </article><!-- #post-## --> <nav class="navigation post-navigation" role="navigation" aria-label="Bài viết"> <span class="screen-reader-text">Điều hướng bài viết</span> <div class="nav-links"><div class="nav-previous"><a href="https://nguyentrongloi.com/cac-ham-su-dung-pho-bien-trong-php/" rel="prev"><span class="ast-left-arrow">←</span> Previous Bài viết</a></div><div class="nav-next"><a href="https://nguyentrongloi.com/the-meta-keywords-la-gi-cach-tao-va-kiem-tra-no-nhu-the-nao/" rel="next">Next Bài viết <span class="ast-right-arrow">→</span></a></div></div> </nav> </main><!-- #main --> </div><!-- #primary --> </div> <!-- ast-container --> </div><!-- #content --> <footer class="site-footer" id="colophon" itemtype="https://schema.org/WPFooter" itemscope="itemscope" itemid="#colophon"> <div class="site-below-footer-wrap ast-builder-grid-row-container site-footer-focus-item ast-builder-grid-row-full ast-builder-grid-row-tablet-full ast-builder-grid-row-mobile-full ast-footer-row-stack ast-footer-row-tablet-stack ast-footer-row-mobile-stack" data-section="section-below-footer-builder"> <div class="ast-builder-grid-row-container-inner"> <div class="ast-builder-footer-grid-columns site-below-footer-inner-wrap ast-builder-grid-row"> <div class="site-footer-below-section-1 site-footer-section site-footer-section-1"> <div class="ast-builder-layout-element ast-flex site-footer-focus-item ast-footer-copyright" data-section="section-footer-builder"> <div class="ast-footer-copyright"><p>Copyright ©  nguyentrongloi.com</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shCore.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-core-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushAS3.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-as3-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushArduino.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-arduino-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushBash.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-bash-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushColdFusion.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-coldfusion-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/third-party-brushes/shBrushClojure.js?ver=20090602" id="syntaxhighlighter-brush-clojure-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushCpp.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-cpp-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushCSharp.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-csharp-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushCss.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-css-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushDelphi.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-delphi-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushDiff.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-diff-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushErlang.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-erlang-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/third-party-brushes/shBrushFSharp.js?ver=20091003" id="syntaxhighlighter-brush-fsharp-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushGo.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-go-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushGroovy.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-groovy-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushHaskell.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-haskell-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushJava.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-java-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushJavaFX.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-javafx-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushJScript.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-jscript-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/third-party-brushes/shBrushLatex.js?ver=20090613" id="syntaxhighlighter-brush-latex-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/third-party-brushes/shBrushMatlabKey.js?ver=20091209" id="syntaxhighlighter-brush-matlabkey-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/third-party-brushes/shBrushObjC.js?ver=20091207" id="syntaxhighlighter-brush-objc-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushPerl.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-perl-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushPhp.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-php-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushPlain.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-plain-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushPowerShell.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-powershell-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushPython.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-python-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/third-party-brushes/shBrushR.js?ver=20100919" id="syntaxhighlighter-brush-r-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushRuby.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-ruby-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushScala.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-scala-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushSql.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-sql-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushSwift.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-swift-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushVb.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-vb-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushXml.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-xml-js"></script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/scripts/shBrushYaml.js?ver=3.0.9b" id="syntaxhighlighter-brush-yaml-js"></script> <script type='text/javascript'> (function(){ var corecss = document.createElement('link'); var themecss = document.createElement('link'); var corecssurl = "https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/styles/shCore.css?ver=3.0.9b"; if ( corecss.setAttribute ) { corecss.setAttribute( "rel", "stylesheet" ); corecss.setAttribute( "type", "text/css" ); corecss.setAttribute( "href", corecssurl ); } else { corecss.rel = "stylesheet"; corecss.href = corecssurl; } document.head.appendChild( corecss ); var themecssurl = "https://nguyentrongloi.com/wp-content/plugins/syntaxhighlighter/syntaxhighlighter3/styles/shThemeDjango.css?ver=3.0.9b"; if ( themecss.setAttribute ) { themecss.setAttribute( "rel", "stylesheet" ); themecss.setAttribute( "type", "text/css" ); themecss.setAttribute( "href", themecssurl ); } else { themecss.rel = "stylesheet"; themecss.href = themecssurl; } document.head.appendChild( themecss ); })(); SyntaxHighlighter.config.strings.expandSource = '+ expand source'; SyntaxHighlighter.config.strings.help = '?'; SyntaxHighlighter.config.strings.alert = 'SyntaxHighlighter\n\n'; SyntaxHighlighter.config.strings.noBrush = 'Can\'t find brush for: '; SyntaxHighlighter.config.strings.brushNotHtmlScript = 'Brush wasn\'t configured for html-script option: '; SyntaxHighlighter.defaults['light'] = true; SyntaxHighlighter.defaults['pad-line-numbers'] = true; SyntaxHighlighter.all(); // Infinite scroll support if ( typeof( jQuery ) !== 'undefined' ) { jQuery( function( $ ) { $( document.body ).on( 'post-load', function() { SyntaxHighlighter.highlight(); } ); } ); } </script> <script id="astra-theme-js-js-extra"> var astra = {"break_point":"921","isRtl":""}; </script> <script src="https://nguyentrongloi.com/wp-content/themes/astra/assets/js/minified/frontend.min.js?ver=3.9.4" id="astra-theme-js-js"></script> <script> /(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1); </script> </body> </html>