Web Development

Tổng Quan về CLASS VÀ OBJECT (lớp và đối tượng) Trong PHP

Trong PHP, một lớp là một khuôn mẫu cho một đối tượng. Nó chứa các thuộc tính (biến) và phương thức (hàm) của đối tượng đó. Một đối tượng là một thực thể cụ thể của một lớp, với các giá trị cho các thuộc tính và các hành động thực hiện bởi các phương …

Tổng Quan về CLASS VÀ OBJECT (lớp và đối tượng) Trong PHP Read More »

Các kiểu vòng lặp trong PHP có ví dụ minh hoạ dễ hiểu nhất

Vòng lặp trong PHP là gì? Vòng lặp trong PHP là một cấu trúc lặp được sử dụng để thực thi một chuỗi các câu lệnh nhiều lần theo một số lần hoặc điều kiện xác định. Có 4 kiểu vòng lặp chính trong PHP là while, do-while, for và foreach. Mỗi kiểu vòng lặp …

Các kiểu vòng lặp trong PHP có ví dụ minh hoạ dễ hiểu nhất Read More »

Làm đẹp và nổi bật code trong bài viết bằng [Syntaxhighligher] 

Một cách để làm đẹp code trong bài viết là sử dụng công cụ Syntax Highlighter. Nó sẽ tô màu các từ khóa, biến và cú pháp trong ngôn ngữ lập trình để giúp cho code dễ đọc và hiểu hơn. Có rất nhiều Syntax Highlighter khác nhau có sẵn trên mạng, bạn có thể …

Làm đẹp và nổi bật code trong bài viết bằng [Syntaxhighligher]  Read More »

Hướng dẫn triển khai OOCSS với SASS chi tiết nhất

SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) là một preprocessor CSS có thể giúp bạn triển khai OOCSS (Object-Oriented CSS) dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng biến, mixins, và các hàm, SASS cho phép bạn tái sử dụng mã CSS và giảm thiểu sự nhàm chán. Bạn cũng có thể sử dụng các khối lớp để tạo …

Hướng dẫn triển khai OOCSS với SASS chi tiết nhất Read More »